Liên hệ

NƯỚC LỌC VSK

Địa chỉ: Ấp Thống Nhất, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 02913.876.123

Giám đốc: 0913.820.086

Phó giám đốc: 0913.131.787